RYDYM YN HELPU CLEIENTIAID I FFYNU O TUEDDIADAU'R DYFODOL

Bydd platfform tueddiadau AI Quantumrun a gweithwyr proffesiynol rhagwelediad yn helpu'ch tîm i archwilio syniadau busnes sy'n barod ar gyfer y dyfodol.

cliciwch cliciwch cliciwch
257609
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Y realiti estynedig yw troi eich ystafell fyw yn ystafell ffitio a gwneud edifeirwch y prynwr yn rhywbeth o'r gorffennol.
257608
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
O boced i blockchain, mae cardiau credyd crypto yn troi gwariant bob dydd yn rhuthr aur digidol.
256822
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Nid taro ar y ffordd yn unig y mae cerbydau trydan; maen nhw'n ailwefru ein cartrefi ac yn ail-lunio'r grid, gan newid sut rydyn ni'n defnyddio ac yn rhannu ynni.
256821
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae gwneuthurwyr ceir yn symud gerau i gerbydau trydan sy'n addo cludiant glanach.
256820
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae technolegau Blockchain yn troi darnau arian rhithwir yn wefr go iawn, gan newid sut rydyn ni'n ciwio, yn chwarae ac yn talu.
256819
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae rhith-realiti crwydro rhydd (VR) yn ailddiffinio ffiniau archwilio a rhyngweithio digidol.
256818
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae cabanau ceir yn cael eu trawsnewid o fod yn fannau tramwy yn unig i fod yn ganolbwyntiau clyd ac effeithlon lle mae dyluniadau craff yn ailddiffinio cysur teithio.
256817
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae cerbydau trydan yn symud lonydd i'r gorffennol, lle mae gyrru'n teimlo fel eich hoff gar clasurol ond heb y guzzlers nwy.
217865
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Gallai ffabrig halen môr sy'n gallu trosi lleithder yn drydan ddemocrateiddio cynhyrchu pŵer.
217864
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae adweithyddion modiwlaidd bach yn addo pŵer glanach trwy hyblygrwydd a chyfleustra heb ei ail.
217175
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae gwyddonwyr yn datgelu rhyfeddod magnetig a allai ail-lunio technoleg lân a geopolitics daear prin.
216967
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae telathrebu yn cyfuno byd lle mae breuddwydion digidol yn cwrdd â realiti 5G.
216966
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae gollwng magnetau daear prin ar gyfer dewisiadau amgen glanach yn ail-lunio cynhyrchu pŵer ac yn sbarduno chwyldro cynaliadwy.
216965
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae cwmnïau technoleg yn cydweithio i droi glitches Metaverse i'r mwynglawdd aur nesaf.
216964
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Gan droi i fyny'r tymheredd ar ynni adnewyddadwy, mae celloedd TPV yn ailddiffinio effeithlonrwydd o gysyniad gwyn-poeth i realiti pŵer gwyrdd.
216197
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae marchnata metaverse yn ailddiffinio ymgysylltiad, gan droi hysbysebion yn anturiaethau a defnyddwyr yn avatars.
216190
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae yswiriant cynaliadwy yn plethu diogelu’r amgylchedd yn gyllid, gan drawsnewid risgiau yn gyfleoedd.
216189
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Gan droi golau'r haul yn nwy synthesis (syngas), mae ymchwilwyr yn integreiddio technoleg â natur i danio'r dyfodol.
216188
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Wrth i Asia symud gerau i'r dyfodol trydan, nid yw'n ymwneud â'r ceir yn unig - mae'n fap ffordd newydd ar gyfer ynni, yr economi a'r amgylchedd.
216187
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae Storio-fel-y-Gwasanaeth Dal Carbon yn ailddiffinio'r frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd, gan droi allyriadau diwydiannol yn drysorau claddedig.
216186
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Gan droi tiroedd llygredig yn drysorau ynni, mae mudiad ailgysegru yn goleuo cymunedau ac yn glanhau'r gorffennol.