YMCHWIL

Rhagolygon AI CURIAD Hidlo
+Rhannwch ragolwg
cliciwch cliciwch cliciwch
46290
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae llywodraethau yn partneru â gwahanol asiantaethau a rhanddeiliaid i ddod â throseddau ariannol eang i ben.
46289
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae technoleg ymyl di-weinydd yn chwyldroi llwyfannau cwmwl trwy ddod â rhwydweithiau i ble mae'r defnyddwyr, gan arwain at apiau a gwasanaethau cyflymach.
46287
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae cwmnïau'n cydweithio i sefydlu gorsafoedd gofod preifat ar gyfer ymchwil a thwristiaeth, gan gystadlu â rhai asiantaethau gofod cenedlaethol.
46286
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae seiclonau eithafol, stormydd trofannol, a thonnau gwres wedi dod yn rhan o ddigwyddiadau tywydd y byd, ac mae hyd yn oed economïau datblygedig yn cael trafferth ymdopi.
46304
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae modelau deallusrwydd artiffisial yn hynod ddrud i'w hadeiladu a'u hyfforddi, sy'n golygu eu bod allan o gyrraedd y rhan fwyaf o ymchwilwyr a defnyddwyr.
46306
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Wrth i Big Tech anelu at ddatblygu'r metaverse, mae edrych yn agosach ar darddiad y cysyniad yn datgelu goblygiadau annifyr.
46250
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae ymosodiadau DDoS yn dod yn fwy cyffredin nag erioed, diolch i Rhyngrwyd Pethau a seiberdroseddwyr cynyddol soffistigedig.
46790
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Nid yw gofod byth yn rhedeg allan o olau, ac mae hynny'n beth da ar gyfer cynhyrchu ynni adnewyddadwy.
46243
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae proflenni dim gwybodaeth (ZKPs) yn brotocol seiberddiogelwch newydd sydd ar fin cyfyngu ar sut mae cwmnïau'n casglu data pobl.
46788
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae meysydd awyr sy'n ei chael hi'n anodd darparu ar gyfer nifer cynyddol o deithwyr yn buddsoddi'n ymosodol mewn awtomeiddio.
46784
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Dwysodd y pandemig ddatblygiad technoleg chatbot, a brofodd pa mor werthfawr yw cynorthwywyr rhithwir mewn gofal iechyd.
46783
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Pils rheoli geni ar gyfer dynion â sgîl-effeithiau lleiaf posibl i gyrraedd y farchnad.
46782
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Efallai y bydd y syniad presennol o fod yn rhiant biolegol yn newid am byth.
46772
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Rhaid i wledydd weithredu'n gyflym i osod digon o borthladdoedd gwefru i gefnogi marchnad cerbydau trydan sy'n tyfu.
46771
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae cydnabyddiaeth wyneb yn cael ei chyflwyno mewn meysydd awyr mawr i symleiddio'r broses sgrinio ac ymuno.
46474
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Canlyniadau pwerus gyda llai o sgîl-effeithiau wedi'u harsylwi.
46472
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae arbrofion sy'n newid gwahanol boblogaethau bacteriol i gyflawni swyddogaethau dymunol yn arwain at ganlyniadau addawol.
46455
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Defnyddio corbys trydan i actifadu niwronau a gwella perfformiad corfforol
46435
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae dadleuon yn dilyn ynghylch cwmnïau sy'n honni eu bod yn rhagfynegi risg embryo a sgoriau nodwedd.
46206
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae gwaith o bell wedi arwain at nifer cynyddol o ddyfeisiau rhyng-gysylltiedig a all rannu'r un pwyntiau mynediad bregus ar gyfer hacwyr.
46416
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Gall offer golygu genynnau gael canlyniadau anfwriadol a all arwain at bryderon iechyd.