Eiddo tiriog metaverse: Pam mae pobl yn talu miliynau am eiddo rhithwir?

CREDYD DELWEDD:
Credyd Delwedd
iStock

Eiddo tiriog metaverse: Pam mae pobl yn talu miliynau am eiddo rhithwir?

Eiddo tiriog metaverse: Pam mae pobl yn talu miliynau am eiddo rhithwir?

Testun is-bennawd
Mae poblogrwydd cynyddol y metaverse wedi troi'r platfform digidol hwn yn ased poethaf ar gyfer buddsoddwyr eiddo tiriog.
  • Awdur:
  • enw awdur
   Rhagolwg Quantumrun
  • Tachwedd 7, 2022

  Mae bydoedd rhithwir yn cynnal miloedd o drafodion bob dydd - o gelf ddigidol i ddillad ac ategolion avatar. Mae buddsoddwyr hefyd yn prynu tir digidol yn y metaverse i ehangu eu hasedau digidol.  

  Cyd-destun eiddo tiriog metaverse

  Mae'r metaverse yn cynnwys unrhyw amgylchedd digidol trochi lle gall pobl gymryd rhan mewn gweithgareddau (ee, chwarae gemau a mynychu cyngherddau rhithwir) a chymryd rhan mewn trafodion e-fasnach. Mae metaverses yn cael eu hystyried yn gynyddol fel ail-frandio o gemau byd agored fel World of Warcraft a Sims a oedd yn boblogaidd yn ystod y 1990au a'r 2010au, ond sy'n integreiddio technolegau modern yn gynyddol fel blockchain (yn enwedig NFTs) a chlustffonau realiti estynedig a rhithwir.

  Ym mis Hydref 2021, cyhoeddodd Facebook y byddai'n ailfrandio ei hun i Meta i ganolbwyntio ar ddatblygu'r metaverse; ar ôl y cyhoeddiad hwn, cododd prisiau eiddo tiriog digidol 400 i 500 y cant yn y metaverse. Sgramblo buddsoddwyr i brynu ynysoedd preifat rhithwir, weithiau'n costio $15,000 USD yr un. O 2022 ymlaen, yn ôl y cwmni datblygu eiddo tiriog digidol Republic Realm, y trafodiad eiddo rhithwir drutaf oedd $4.3 miliwn USD a dorrodd record ar gyfer parsel o dir yn un o'r metaverses blockchain mwyaf poblogaidd, Sandbox.

  Effaith aflonyddgar

  Yn 2021, prynodd y cwmni buddsoddi digidol o Toronto, Token.com, ddarn o dir yn y platfform Decentraland am dros $2 filiwn USD. Mae'r prisiau'n dibynnu ar y lleoliad a pha mor llawn yw'r ardal. Er enghraifft, yn Sandbox, talodd buddsoddwr $ 450,000 USD i fod yn gymydog drws nesaf i blasty rhithwir y rapiwr Snoop Dogg. Gellir prynu llain o dir rhithwir yn uniongyrchol ar y platfform neu drwy ddatblygwr. Yna gall y perchennog “adeiladu” ar y tir hwn i'w wneud yn fwy rhyngweithiol, gan ychwanegu cartrefi, addurno ac adnewyddu'r gofod. Mae eiddo tiriog metaverse yn gwerthfawrogi cymaint ag eiddo bywyd go iawn. Neidiodd yr ynysoedd rhithwir yn Sandbox a gostiodd $15,000 USD yn 2021 i $300,000 USD y flwyddyn ganlynol. 

  Fodd bynnag, nid yw pob arbenigwr eiddo tiriog yn meddwl bod prynu eiddo digidol yn syniad da. Gan fod buddsoddwyr yn prynu rhywbeth nad yw'n gysylltiedig â llain wirioneddol o dir, nid oes llawer o werth yn y trafodiad ac eithrio fel ffurf o gyfranogiad mewn cymuned rithwir. 

  Goblygiadau ar gyfer eiddo tiriog metaverse

  Gall goblygiadau ehangach ar gyfer eiddo tiriog metaverse gynnwys:

  • Ymwybyddiaeth gynyddol a derbyniad cymdeithasol o brynu a masnachu asedau digidol yn gysylltiedig â metaverses amrywiol.
  • Cynnydd mewn cymunedau metaverse blockchain sy'n dod gyda'u datblygwyr, landlordiaid, asiantau tai tiriog a thimau marchnata eu hunain.
  • Mwy o bobl yn buddsoddi mewn eiddo tiriog rhithwir ac yn berchen ar wahanol fathau o eiddo rhithwir fel clybiau, bwytai a neuaddau cyngerdd.
  • Llywodraethau, sefydliadau ariannol, ac endidau mawr eraill yn prynu eu llain gyfatebol o dir ar y metaverse, megis neuaddau dinasoedd a banciau.
  • Sefydliadau ôl-uwchradd yn creu cyrsiau addysgol ar brynu a rheoli eiddo tiriog ac asedau digidol.
  • Llywodraethau'n pasio deddfwriaeth gynyddol sy'n llywodraethu creu, gwerthu a threthu asedau digidol.

  Cwestiynau i wneud sylwadau arnynt

  • Pa asedau posibl eraill y gall pobl fod yn berchen arnynt neu eu datblygu ochr yn ochr ag eiddo tiriog digidol?
  • Beth yw cyfyngiadau posibl bod yn berchen ar eiddo tiriog metaverse?

  Cyfeiriadau mewnwelediad

  Cyfeiriwyd at y cysylltiadau poblogaidd a sefydliadol canlynol ar gyfer y mewnwelediad hwn: