Ranking konpayi yo

Quantumrun pibliye rapò klasman anyèl sou plizyè milye konpayi globalman dapre chans pou yo rete nan biznis jiska 2030. Klike sou nenpòt nan lis ki anba yo pou revize klasman yo.

Pou aprann plis sou kritè nou itilize pou fè nòt rapò klasman Quantumrun yo, ak pwen done yo itilize pou fè nòt yo, swiv lyen ki anba yo:

Quantumrun klasman gid nòt

Pwen done yo itilize pou mezi