ကုမ္ပဏီအဆင့်များ

Quantumrun သည် 2030 ခုနှစ်အထိ လုပ်ငန်းဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ခြေအပေါ် အခြေခံ၍ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ကုမ္ပဏီထောင်ပေါင်းများစွာ၏ နှစ်စဉ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အစီရင်ခံစာများကို ထုတ်ပြန်ထားသည်။ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် အောက်ပါစာရင်းများကို နှိပ်ပါ။

Quantumrun အဆင့်အစီရင်ခံစာများကို အမှတ်ပေးရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသည့် စံနှုန်းများနှင့် ၎င်းတို့ကို အမှတ်ပေးရာတွင် အသုံးပြုသည့် ဒေတာအမှတ်များအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာရန်၊ အောက်ပါလင့်ခ်များကို လိုက်နာပါ-

Quantumrun အဆင့်အမှတ်ပေးလမ်းညွှန်

တိုင်းတာခြင်းအတွက် အသုံးပြုသည့် ဒေတာအမှတ်များ