Pasientens helsedata: Hvem skal kontrollere dem?

BILDEKREDITT:
Bilde kreditt
iStock

Pasientens helsedata: Hvem skal kontrollere dem?

Pasientens helsedata: Hvem skal kontrollere dem?

Underoverskriftstekst
Nye regler som gir pasienter tilgang til sin helseinformasjon reiser spørsmålet om hvem som skal ha kontroll over denne prosessen.
  • Forfatter:
  • forfatternavn
   Quantumrun Foresight
  • Desember 9, 2021

  US Office of the National Coordinator for Health IT (ONC) og Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) har gitt ut nye regler som krever at helsepersonell skal tillate pasienter å få tilgang til deres elektroniske helseinformasjon. Det er imidlertid fortsatt bekymringer angående pasientens personvern og tredjeparters bruk av helsedata.

  Pasientdatakontekst

  De nye reglene er ment å gjøre det mulig for pasienter å ta informerte beslutninger angående helsevesenet deres, ved å gi dem tilgang til data som tidligere kun var holdt av helsepersonell og de som betaler for det. Tredjeparts IT-selskaper vil nå fungere som broen mellom leverandører og pasienter, og la pasienter få tilgang til dataene sine gjennom standardisert, åpen programvare.

  Dette reiser spørsmålet om hvem som skal ha kontroll over en pasients data. Er det leverandøren som samler inn dataene og har relevant kompetanse? Er det tredjeparten, som kontrollerer grensesnittet mellom leverandør og pasient, og som ikke er bundet til pasienten av noen omsorgsplikt? Er det pasienten, ettersom det er deres liv og helse som står på spill, og det er de som står til å tape mest dersom de to andre enhetene viser en negativ interesse?

  Forstyrrende påvirkning

  Positivt vil byrået som gis til pasienter endre dimensjonen til helsevesenet, og gjøre den vennligere for pasientene. Folk kan få en ide om tjenestene som tilbys og prisene som kreves og shoppe etter behov for å finne de beste alternativene for dem.

  På en mindre positiv note, fordi tredjeparter ikke har noen omsorgsplikt overfor pasienter, kan det være bekymringer om personvern når disse partene håndterer grensesnittet mellom pasient og leverandør. Med mengden data som går gjennom disse tredjepartene, kan økt pasientagentur gå på bekostning av redusert personvern.

  Spørsmål å kommentere

  • Føler du at de nye reglene for datatilgang gir tilstrekkelig beskyttelse til pasientene?
  • Texas er for tiden den eneste amerikanske staten som eksplisitt forbyr re-identifisering av anonyme medisinske data. Bør andre stater også vedta lignende bestemmelser?
  • Hva er dine tanker om kommodifisering av pasientdata?

  Innsiktsreferanser

  Følgende populære og institusjonelle lenker ble referert for denne innsikten: